Parkeringskontrol


DanParkering tilbyder parkeringskontrol på private parkeringsarealer over hele landet uden omkostning for kunden.
 
Vores kunder er andels- samt ejerforeninger, privat virksomheder, butikscentre m.m.
 
Der kan aftales individuelle løsninger med Danparkering, da det er kunden, det vil sige ejeren eller den der har rådighed over arealet, som fastsætter vilkårene.
 
Danparkering fører tilsyn med at de vilkår,  som er fastsat af kunden overholdes af pladsens brugere, således at brugere på arealet med parkeringslicens ikke generes af ulovligt parkerede biler.
 
Såfremt bestemmelserne ikke overholdes, pålægges der en kontrolafgift, som pt. udgør kr. 750,00. Hvis afgiften ikke indbetales inden for en given frist, indhenter vi oplysninger i Centralregistret for Motorkøretøjer for at kunne inddrive det skyldige beløb retsligt.
 
DanParkering foretager opsætning af skilte, udarbejder parkeringstilladelser og gæstebilletter uden omkostning for kunden.

Alle aftaler kan opsiges fra dag til dag, således at kunden ikke er bundet af bindende opsigelsesvarsler.
 Til forsidenSitemap - oversigtskortUdskriv